Izolație celuloză eco

Termeni și condiții

1. Prestarea serviciilor

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea Izocel Prodinstal S.R.L. denumită în continuare “Prestatorul de servicii”.

1.2 Izocel Prodinstal S.R.L. este o companie înființată în anul 2020 din dorința de a aduce pe piața de profil o serie de servicii complexe, de o calitate ireproșabilă oferite de specialiștii noștri. Echipa noastră este atent selectată, având înrolați în cadrul companiei noastre cei mai buni specialiști în domeniu. Pe întreaga perioada a derulării unui contract veți fi în contact permanent cu un membru al echipei noastre care vă va ține la curent cu evoluția lucrărilor și va oferi explicații și sugestii de îmbunătățire a proiectului.

1.3 Datele de identificare Izocel Prodinstal S.R.L.:

Sediul social: str. Gheorghe Caranfil, nr. 5G, 617410 Săvinești, județul Neamț
Punct de lucru: str. Gheorghe Caranfil, nr. 5G, 617410 Săvinești, județul Neamț
Înregistrată la registrul comerțului cu numărul: J27/850/2020
CUI: 43153652
Cont bancar: RO88 RZBR 0000 0600 2210 7340 – Banca Raiffeisen Bank

Mobil: 0723 683 126
E-mail: contact@izopi.ro
Website: www.izopi.ro

2. Definiții
Prin definițiile folosite în prezentele Termeni și Condiții trebuie înțeles:
website – sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa http://www.izopi.ro, reprezentând culegerea de documente statice și dinamice, conținând folderele grafice, script-urile și alte elemente unite prin relații reciproce, destinată informării clientului;
sistemul informatic – dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final;
client – persoană fizică/juridică care cumpără frecvent produsele sau serviciile unei firme sau dintr-un magazin;
date personale – informații unice individuale, referitoare la nume, prenume, cod numeric personal, carte de identitate, semnătură, adresa de contact, vârsta, telefon, e-mail, etc;

3. Reguli privind încheierea contractelor

3.1 Contractul de prestări servicii este încheiat în baza:
– prezentelor Termene și Condiții;
– cererea de oferta a Clientului;
– ofertele Izocel Prodinstal S.R.L. adresate Clientului.

3.2 Clientul va completa și trimite online formularul pentru Calcul personalizat prin alegerea opțiunii “Trimite mesaj”. În baza informațiilor oferite de Client, societatea noastră efectuează calculul serviciilor solicitate.

3.3 Dacă Clientului îi convine suma calculata, acesta va alege varianta de plata a serviciilor.

3.4 În cadrul cererii de oferta, Clientul este obligat să declare următoarele:

  • cunoașterea și acceptarea Termenilor și Condițiilor;
  • datele completate sunt corecte și conforme cu realitatea. Orice declarație neadevărată poate duce la anularea contractului de prestări servicii.
  • acordul pentru procesarea datelor personale ale Clientului în scopul elaborării ofertelor solicitate.

4. Modalitatea de plată
Clientul poate alege următoarele forme de plată:
– plata cu numerar,
– transfer bancar, respectând instrucțiunile tipărite în factura fiscală;

5. Protecția datelor personale – GDPR
Prelucrarea Datelor se va face de către Izocel Prodinstal S.R.L., cu sediul social în str. Gheorghe Caranfil, nr. 5G, 617410 Săvinești, județul Neamț, telefon 0723 683 126, e-mail: contact@izopi.ro, având cod unic de înregistrare 43153652, în calitate de prestator de servicii.
Izocel Prodinstal S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
Pentru analiza și îmbunătățirea website-ului, a ofertei comerciale și a campaniilor de publicitate pe care le desfășurăm;
Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoții;
Pentru soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țară sau străinătate);
Pentru soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
Pentru comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
Pentru recuperarea creanțelor;
Pentru raportări interne, analize statistice;

Izocel Prodinstal S.R.L. va prelucra date personale constând, dar fără a se limita la nume, prenume, cod numeric personal, carte de identitate, semnătura, adresa de contact, vârstă, telefon, e-mail.
Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteți obligat (ă) să furnizați datele complete, actualizate și corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea inițierii/derulării unei relații contractuale, imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale incidente și a realizării intereselor legitime ale Izocel Prodinstal S.R.L. și ale dvs.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: persoanele fizice sau reprezentanții legali/împuterniciți, reprezentanții Izocel Prodinstal S.R.L., societăți bancare, societăți de furnizare și prestări servicii, companii de recuperare creanțe, autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), etc.
Confidențialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de către Izocel Prodinstal S.R.L. și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezenta notă.
In vederea realizării scopului menționat, Izocel Prodinstal S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a contractului, până în momentul în care dvs., sau reprezentanții dvs. legali, veți manifesta dreptul de opoziție/de ștergere.
Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu vă manifestați dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Izocel Prodinstal S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne și/sau vor fi distruse.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului de protecția datelor din cadrul Izocel Prodinstal S.R.L. cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: contact@izopi.ro sau la următoarea adresa de corespondență: str. Gheorghe Caranfil, nr. 5G, 617410 Săvinești, județul Neamț.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

6. Reclamațiile

6.1 Reclamațiile referitoare la serviciile oferite pot fi transmise la adresa de e-mail: contact@izopi.ro sau în scris la adresa menționată mai sus.

6.2 Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: numele și prenumele clientului, e-mail-ul, numărul de telefon și adresa de corespondență precum și descrierea problemei, la care se referă reclamația.

6.3 Privind rezultatul analizei reclamației, Izocel Prodinstal S.R.L. înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice, pe adresa de e-mail oferită sau în scris la adresa de corespondenta. Reclamațiile vor fi analizate în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de către Izocel Prodinstal S.R.L..

6.4. Eventualele litigii în legătură cu executarea contractului vor fi rezolvate între Prestatorul de servicii și client pe cale amiabilă, în caz contrar, parțile putându-se adresa instanței de judecată competente.

7. Limba
Limba întrebuințată în relațiile dintre client și Izocel Prodinstal S.R.L. este limba română.

8. Dreptul de autor și materiale incluse pe pagini

8.1 Dreptul de autor pentru pagina de internet, informațiile și materialele incluse în aceasta sunt proprietatea Izocel Prodinstal S.R.L.. Folosirea paginii www.izopi.ro, a informațiilor și/sau o parte a acestora de către terțe persoane necesită acordul în prealabil al Izocel Prodinstal S.R.L.

8.2 Informațiile și părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. Izocel Prodinstal S.R.L. își rezervă dreptul de a edita informațiile sau părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini fără înștiințarea în prealabil a clientului.

9. Modificări

9.1 Prezentele Termeni și Condiții sunt în vigoare din data de 01.06.2021.

9.2 Izocel Prodinstal S.R.L. are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor din prezentele Termeni și Condiții. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a textului Termenilor și Condițiilor în website împreună cu marcarea numerică a următoarei versiuni.

10. Responsabilitate

10.1 Izocel Prodinstal S.R.L. nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

10.2 Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă Izocel Prodinstal S.R.L. nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea formularelor din site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest website.

10.3 Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Izocel Prodinstal S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri.

11. Securitatea datelor

11.1 Prin navigarea pe website-ul www.izopi.ro, Izocel Prodinstal S.R.L. poate înregistra numai informații sau date personale oferite în mod voluntar.
Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, prenume, cod numeric personal, carte de identitate, semnătură, adresă de contact, vârstă, telefon, e-mail, etc. Periodic, este posibil să vă solicităm prin intermediul website-ul nostru/e-mail informații personale pentru a vă putea trimite materialele solicitate, a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă putea oferi un produs/serviciu.

11.2 Izocel Prodinstal S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la clienții noștri. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta parteneriate)
Izocel Prodinstal S.R.L. a dezvoltat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru protejarea informațiilor stocate pe website, dar nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.
Pentru protejarea informațiilor personale, Izocel Prodinstal S.R.L. utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest website. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de Izocel Prodinstal S.R.L..